Automatyzacja procesów - stanowiska montażowe

Stanowiska montażowe półautomatyczne

W procesie produkcyjnych wymagającym wysokiej kontroli jakości przy szybkim czasie produkcyjnym często stosuje się rozwiązania półautomatyczne.  Dzięki zastosowaniu urządzeń kontrolujących proces w czasie rzeczywistym i zwracającym do operatora informacje odnośnie przebiegu procesu od razu po zakończonym procesie mamy informacje czy proces przebieg pozytywnie. W przypadku błędu w procesie mamy możliwość zatrzymania procesu do czasu kontroli lub pozwolić operatowi na ponownie przeprowadzenie procesu. Informacja i błędnym procesie jest zapisywana co pozwala nam dodatkowo kontrować proces w danym okresie czasu.

Półautomatyczne stanowiska są wykorzystywane w procesach dokręcania gdzie ze względu na dokręcany element musimy precyzyjnie kontrować moment dokręcania. Zastosowanie różnych prędkości w poszczególnych etapach dokręcania pozwala dodatkowo wyeliminować problemy produkcyjne wynikające często ze zbyt dużej prędkości dokręcania we wstępnej fazie. Użycie kluczy elektrycznym przetwornikowych ze sterownikiem pozwala na rozbicie całego procesu dokręcania na mniejsze etapy o różnych parametrach.